Verslagen

Op maandag 10 december was er een MR vergadering.
De volgende punten zijn besproken:
  • De begroting
  • Werken met Bloom/meerbegaafdheid
Op dinsdag 22 mei 2018 was er weer een MR vergadering. De volgende punten zijn besproken:
  • De schoolgids
  • identiteitsprofiel
  • personeelstevredenheidspeiling
  • Protocol medisch handelen
  • IBP beleid

Verkiezingen MR
Bij de laatst gehouden MR-verkiezingen heeft niemand zich aangemeld als tegenkandidaat voor de heer A. Lindhout en
mevrouw R. de Pagter - den Hartog. Dit betekent dat zij beide in de oudergeleding van de MR blijven.
In de plaats van mevrouw K.J. Bakker - Wilstra zal mevrouw P. Borsboom - Gouw als nieuw lid van de personeelsgeleding toetreden.