Bijbelvertellingen voor thuisonderwijs

Week 1 en 2
Vertelling 1 - Mozes en Aäron in Egypte
Kleurplaten behorend bij vertelling 1
Vertelling 2 - Nog meer plagen
Kleurplaten behorend bij vertelling 2
Vertelling 3 - Veilig achter het bloed
Kleurplaten behorend bij vertelling 3

Week 3     (30 maart - 3 april)
Bijbelrooster week 3
Kleurplaat Haan 1
Kleurplaat Haan 2
Kleurplaat met tekst Heilig Avondmaal
Vertelling - In de hof van Gethsémané
Vertelling - Jezus wordt gevangen genomen
Vertelling - De verloochening door Petrus

Week 4 (6 - 9 april)
Bijbelrooster week 4
Kleurplaat Paasfeest
Kleurplaat Graftuin
Liederen Lijden en Pasen
Vertelling - Op de heuvel Golgotha
Vertelling - Het sterven en de begrafenis
Vertelling - De opstanding van de Heere Jezus

Week 5 (14-17 april)
Bijbelrooster week 5
Gedicht: Zoek Jezus veel
Lied: Zoek Jezus veel
Tekst: Lukas 24:26-27
Vertelling - Petrus en Johannes naar het graf
Vertelling - De verschijning aan Maria Magdalena
Vertelling - De Emmaüsgangers
Vertelling - De verschijning aan de discipelen

Week 6 (20-24 april)
Bijbelrooster week 6
Kleurplaat visvangst 1
Kleurplaat visvangst 2
Bijbeltekst Mattheüs 28:18b
Vertelling - Jezus & Thomas
Vertelling - Aan de zee van Tiberias
Vertelling - Jezus & Petrus
Vertelling - Mattheüs 28:18b