Overzicht nieuws

22-04-2021
| De datum van de algemene ledenvergadering van de schoolvereniging is gewijzigd naar dinsdagavond 29 juni 2021, aanvang 19.30 uur. In de schoolgids was als datum 1 juni aangekondigd.
11-03-2021
| De aanmeldingsavond en het kennismakingsbezoek met uw kind worden gepland zodra het de scholen wordt toegestaan om ouders in de school te ontvangen. De nieuwe datum wordt te zijner tijd op deze...
14-01-2021
| De open ochtend voor nieuwe kleuters op 28 januari 2021 gaat wegens de lockdown NIET door.
14-01-2021
| De aanmeldingsavond voor nieuwe ouders op 28 januari 2021 gaat NIET door wegens de lockdown. De mogelijkheid om met de school kennis te maken wordt verplaatst naar een later moment. Wel ontvangen we...
01-01-2004
| Omdat de ouders op de hoogte gehouden worden via nieuwsbrieven vanuit de directie en vanuit de klassen, is het nieuwsaanbod op deze plaats beperkt.