Aanmelden TSO

Aanmeldformulier voor het overblijfrooster/pleinwacht door ouders
Onderstaand telefoonnummer wordt gebruikt in een groepsapp van WhatsApp. Daarmee worden ouders/verzorgers benaderd wanneer er vacatures zijn in het rooster van overblijfouders.  Ook ouders/verzorgers die niet ingeroosterd zijn.
Aanmelden overblijfouder
Let op: Niet in alle gevallen kunt u volgens uw voorkeur worden ingedeeld.
* Verplichte velden