Aanmelding nieuwe leerlingen

Vanaf de leeftijd van vier jaar kunnen kinderen uit onze achterban (zie toelatingsbeleid, hoofdstuk 7.1 van de schoolgids) op onze school worden toegelaten. In januari kunnen kinderen aangemeld worden die vóór 1 augustus van het volgende cursusjaar vier jaar hopen te worden.
 
Elk jaar houden we eind januari een aanmeldingsavond. Als u voor het eerst uw kind aanmeldt op onze school, bent u hier van harte welkom. De aanmeldingsavond is meestal op de laatste maandag of dinsdag van januari. De exacte datum van de eerstvolgende avond kunt u in december vinden op de homepage onder Nieuws. Tijdens deze voorlichting krijgt u de gelegenheid kennis te maken met ons onderwijs, het gebouw, de organisatieen en de schoolvereniging. 
 
Wanneer u al schoolgaande kinderen hebt, kunt u in december en januari eveneens uw kind aanmelden. We stellen het op prijs wanneer u het aanmeldingsformulier uiterlijk eind januari inlevert bij de secretaresse.
 
Meer informatie over de eerste schooldag van nieuwe kleuters en de wenmiddag kunt u vinden in paragraaf 9.1.2 van de schoolgids.
 
Aanmelding door verhuizing of om andere redenen
Het komt regelmatig voor dat kinderen door verhuizing of om andere redenen tussentijds op onze school instromen. U kunt de aanmeldingsformulieren en de schoolgids downloaden van deze website of opvragen op school. Daarnaast kunt u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek met de directeur. U bent van harte welkom met uw zoon(s)/ dochter(s). Nieuwe leerlingen kunnen op dat moment of enige tijd voor de eerste schooldag op de Rehobôthschool kennismaken met de school en de leerkracht bij wie ze in de klas komen.
 
Aanmeldingsformulieren
De aanmeldingsformulieren kunt u downloaden van deze website (zie het menu onder Voor ouders) of opvragen op school.