Voor ouders


Ouders kunnen links uit een aantal praktische onderwerpen kiezen. Via verlofformulieren kunt u verlof voor kortere of langere periode aanvragen en vindt u informatie over leerplicht en verlof. Met behulp van de telefoonpiramide kan een klas indien nodig snel geïnformeerd worden.

Ouders participeren binnen de TussenSchoolse Opvang (TSO), Medezeggenschapsraad (MR) en de ActiviteitenCommissie (AC). U kunt hier uw kinderen aanmelden voor de TSO of de notulen van de MR bekijken.

Nieuwe leerlingen kunnen aangemeld worden via de aanmeldingsformulieren.

Tot slot treft u hier praktische informatie over luizen, afvalscheiding en een oudervereniging.