ALV verplaatst naar 28 september 2020

28-04-2020
De datum van de algemene ledenvergadering (ALV) van de schoolvereniging is gewijzigd van 26 mei 2020 naar maandagavond 28 september 2020. Maatregelen vanwege het coronavirus hebben het bestuur genoodzaakt een andere datum te kiezen voor deze bijeenkomst.

Op de agenda staan onder andere het jaarverslag en verkiezing van bestuursleden. De leden ontvangen drie weken van tevoren de agenda en bijbehorende stukken. 
Dit alles onder het voorbehoud uit Jakobus 5.