Voorlichtingsavond geannuleerd

14-01-2021
De aanmeldingsavond voor nieuwe ouders op 28 januari 2021 gaat NIET door wegens de lockdown. De mogelijkheid om met de school kennis te maken wordt verplaatst naar een later moment. Wel ontvangen we graag uiterlijk 5 februari 2021 alle aanmeldingsformulieren.
De aanmeldingsformulieren kunt u downloaden via het tabblad Voor ouders > Uw kind aanmelden of opvragen via admin@rehobothbarendrecht.nl. Op verzoek sturen wij geprinte formulieren naar u op.

Wanneer u twijfelt over de schoolkeuze, komen we graag met u in contact. U kunt uw contactgegevens doorgeven via admin@rehobothbarendrecht.nl. De coördinator onderbouw, mevrouw J. Baaij, of de directeur, de heer N. van den Berg, neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Kent u ouders waarvan u denkt dat zij ook een eerste kind kunnen inschrijven op onze school? Wilt u dit bericht dan aan hen doorgeven? Het gaat om kinderen die vóór juni 2022 vier jaar worden.

Bij voorbaat hartelijk dank.