Datum algemene ledenvergadering 2021

22-04-2021
De datum van de algemene ledenvergadering van de schoolvereniging is gewijzigd naar dinsdagavond 29 juni 2021, aanvang 19.30 uur. In de schoolgids was als datum 1 juni aangekondigd.
Het bestuur hoopt dat er op 29 juni fysiek vergaderd kan worden, vanwege maatregelen in verband met het coronavirus.
Op de agenda staan onder andere het jaarverslag en verkiezing van bestuursleden. De leden ontvangen drie weken van tevoren de agenda en bijbehorende stukken.