Aanmelden nieuwe kleuters en kennismaken

23-11-2021
Ouders/verzorgers die hun 2- of 3-jarig kind willen aanmelden, vragen we dat in december of januari aanstaande te doen.
Het gaat om kinderen die vóór 1 augustus 2023 vier jaar hopen te worden. Deze kinderen zijn dus vóór 1 augustus 2019 geboren.
Aanmeldingsformulieren
U kunt de aanmeldingsformulier downloaden (onder Voor ouders>Uw kind aanmelden) of ophalen op school. Op uw verzoek kunnen wij ze ook toesturen.
Graag ontvangen we de ingevulde formulieren uiterlijk donderdag 3 februari 2022. Dat kan via de post of admin@rehobothbarendrecht.nl t.a.v. de secretaresse. Doe dit alstublieft op tijd. Na de inleverdatum gaan wij namelijk aan de hand van de groepsgrootte aan de slag met de formatie. Bij voorbaat dank!

Voorlichtingsavond 27 januari
Ouders/verzorgers die voor het eerst een kind/ kinderen op onze school willen aanmelden, worden van harte uitgenodigd voor de voorlichtingsavond D.V. op donderdag 27 januari 2022. Aanvang: 19.15 uur. Het programma duurt ongeveer tot 20.30 uur.

Wilt u van tevoren uw komst doorgeven? Dat kan via de secretaresse, mw. (Janita) de Jong: admin@rehobothbarendrecht.nl / 0180-615413. Graag daarbij de naam en geboortedatum van uw zoon/dochter doorgeven.

Als uw kind pas na januari 2023 naar school gaat, kunt u er ook voor kiezen om nu alleen de aanmeldingsformulieren in te leveren en in januari 2023 de voorlichtingsavond te bezoeken.

Open ochtend 27 januari
Om alvast iets van de praktijk op onze school mee te maken, nodigen wij u (en uw kind) uit voor de open ochtend op donderdag 27 januari 2022. U bent van harte welkom voor een vrijblijvend bezoek tussen 10.30 - 12.00 uur! De kinderen mogen spelen en in de kleutergroepen kunt u iets zien van het onderwijs dat daar wordt gegeven. Uiteraard is er gelegenheid om uw vragen te stellen. Ouders met kinderen die al zijn aangemeld en die nog niet naar school gaan, zijn ook welkom!