Overzicht nieuws : Standaard categorie

01-06-2021
| Bericht voor ouders van kinderen die geboren zijn in de periode van 1 augustus 2017 tot 1 juni 2018
22-04-2021
| De datum van de algemene ledenvergadering van de schoolvereniging is gewijzigd naar dinsdagavond 29 juni 2021, aanvang 19.30 uur. In de schoolgids was als datum 1 juni aangekondigd.
01-01-2004
| Omdat de ouders op de hoogte gehouden worden via nieuwsbrieven vanuit de directie en vanuit de klassen, is het nieuwsaanbod op deze plaats beperkt.